Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

SDH HORNÍ PODLUŽÍ POŘÁDÁ POD ZÁŠTITOU

 OBCE  HORNÍ PODLUŽÍ SOUTĚŽ

 

 

O PUTOVNÍ POHÁR K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE      SOUTĚŽE

 

 

Soutěž proběhne v lyžařském areálu  Horním Podluží dne ……….. sraz soutěžících družstev je v 8 00 hod. u hasičské zbrojnice, kde bude prezentace a vylosování pořadí.

 

Práva a povinnosti soutěžících

 

Soutěžící jsou povinni znát a řídit se v průběhu soutěže propozicemi, programem soutěže, rozhodnutími rozhodčích a svých velitelů. Soutěž  je vypisována jako pohárová pro kategorie mužů a žen.

 

Soutěž bude provedena v souladu s vydanými pravidly soutěžního řádu.

 

Družstvo, které získá PUTOVNÍ POHÁR je povinno jej zabezpečit proti poškození a musí se zúčastnit příštího ročníku soutěže. Pohár je nutno předat pořadateli jeden měsíc před vlastní soutěží z důvodu zapsání vítěze. V případě poškození nebo ztráty poháru zajistí držitel pohár nový. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly poškozeného poháru. Putovní pohár je stále putovní pro muže i ženy. Soutěžící družstva se zúčastňují na vlastní náklady.

 

Hasičská soutěž obsahuje překážkovou trať a požární útok. Do hasičské soutěže je možno přihlásit družstvo mužů a družstvo žen.

 

Výstroj členů hasičských družstev tvoří letní pracovní  stejnokroj, obuv šněrovací nebo holeňová (kanady nebo kožené holínky, ženy pevná obuv-jednotná pro celé družstvo bez výjimek),hasičská přilba a opasek. Nářadí pro provedení útoku si soutěžící přivezou vlastní. Musí být podle platných směrnic ČSN, nesmí být upravováno. V případě zjištěných úprav v rozporu ČSN, nebude družstvo připuštěno ke startu. Před provedením disciplín soutěžící připraví podle pokynů rozhodčích veškeré potřebné nářadí. Pokud bude nářadí společné, přesvědčí se o jeho stavu. U každé disciplíny bude měřen čas 3 nezávislými stopkami a výsledný čas bude průměrem těchto 3 naměřených časů. Bodové hodnocení každé disciplíny vypisuje na základě hlášení jednotlivých rozhodčích hlavní rozhodčí za přítomnosti velitele družstva do startovní listiny.

 

 

                                   Provedení překážkové tratě   

 

Nářadí a pomůcky k provedení zajistí pořadatel.

Soutěží celé družstvo tj.8 členů 4x dvojice na překážkové trati

Na pokyn rozhodčího se startuje ze startovní čáry.

Velitel družstva měří čas svému družstvu spolu s časomírou. Čas se počítá od výstřelu startéra

po proběhnutí posledního člena cílovou čarou.

 

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA:

Po startu jedna dvojice vyběhne na trať překážkové dráhy a překoná překážky po překonání všech překážek a proběhnutí cílové čáry vybíhá na trať v opačném směru druhá dvojice, která překoná překážky a proběhne cílovou čáru poté další 2 dvojice vše zopakují a  tak dokončí disciplinu

Se skládá ze šesti úkolů

-Pneumatika (musí se překlápět né kutálet v ůseku čára-čára)

-Přenos raněného skrz okno do vyznačeného prostoru

-Přenos barelu s vodou do vyznačeného prostoru

-Pneumatiky (do každé se musí šlápnout)

-Překonání bariery

-Přenos břemena pomocí žebříku do vyznačeného prostoru

 

Hasičský útok – vodní zdroj

 

Soutěží úplné družstvo 1+8

Nářadí a technika:      motorová stříkačka PPS12 / PPS 8

                                   4 ks savic (110mmČSN)

                                   Sací koš

                                   3 ks hadic B

                                   4 ks hadic C

                                   Rozdělovač

                                   2 proudnice C  s uzávěrem a hubicí 12,5mm

                                   4 ks klíče na spojky

                                   Sáček s hadicovými objímkami

                                   Lanko ventilové + záchytné

 

Při nedodržení normalizovaného nářadí dle ČSN, nebude družstvo připuštěno ke startu.

 

Motorovou stříkačku a veškeré potřebné nářadí provedení hasičského útoku si soutěžící družstvo připraví na určené místo o rozměru 2x2m. Nářadí může být umístěno libovolně a nesmí přesahovat základnu. K zajištění nářadí nesmí být použito žádných podpůrných předmětů. Jednotlivé spojky hadic se nesmí po postavení na základnu dotýkat. Savice musí být rozpojeny. Stříkačka na základně nesmí být protáčena ani zkoušena. Před terči bude vyznačen úsek který nesmí být překročen při stříkání na terč. Proudnici  soutěžící nesmí opírat o zem.

 

 

 

Provedení hasičského útoku

 

Na pokyn hlavního rozhodčího si družstvo připraví základnu. Na přípravu je předepsaný čas 5 minut. Po přípravě nastoupí družstvo na startovní čáru. Na pokyn startéra družstvo  vyběhne a provede útok, velitel provádí měření času a nesmí nijak zasahovat do útoku. Lanka koše se vážou na rám čerpadla. Hadice se musejí rozhazovat. Útok bude proveden z kádě.

 

 

 

Trestné body:

1. disciplína:              

                                   za každý nesplněný úkol v překážkové dráze                       35 tr. Bodů

                                   Zkrácení tratě                                                                        20 tr. Bodů

                                    Vynechání pneu (za každou)                                                10 tr. Bodů

2. disciplína:               Za pomoc velitele                                                                  20 tr. Bodů

                                    Za opírání proudnice o zem                                                   10 tr. bodů

                                    Nedodržení vzdálenosti od terče(překročení)                       10 tr. Bodů

                                    Za montáž koše ve vodě nebo jeho odpadnutí

 při vytažení z vody                                                  10 tr. Bodů

Nenasátí do 90 sek. po startu                                                         diskvalifikace

Za neuvázání lanek na stroj (za každé)                                 10 tr. Bodů

Sražení terče jiným proudem                                                 10 tr. Bodů

Nerozhození hadic (za každou)                                             5 tr. Bodů

Natočení stroje na základně při přípravě                               20 tr. Bodů

Nastartování stroje jinak než klikou                                   diskvalifikace

Zásah do stroje jiným členem (družstva žen)                     diskvalifikace

 

Člen družstva ztratí-li během disciplín část výstroje musí se pro ni vrátit nasadit a pokračovat při dokončení disciplín bez části výstroje za každý případ                            5 tr. Bodů

 

Celkové hodnoceni

 

Součet výsledných časů jednotlivých disciplin se sečte a podle výsledných časů bude sestaveno pořadí. Po podepsání protokolu není proti výsledku odvolání.

 

Za případné nesportovní chování a vystupování nebo požívání alkoholu v průběhu soutěže může dojít k diskvalifikaci celého družstva.

 

V případě podání protestu do 5 min. po soutěžní disciplíně s vkladem 100 Kč hlavnímu rozhodčímu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK